Prof. Dr. İsmail Ermiş

Prof. Dr. İsmail Ermiş, orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Kolej’inde bitirmiş olup, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında tıp doktorluğu unvanını almıştır. 2 yıllık mecburi hizmet sürecinden sonra, 1985 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamıştır.

 

20 Temmuz 1989 tarihinden itibaren bir yılı aşkın bir süre İstanbul Tıp Fakültesi’nden burs almış olup, İngiltere Genel Tıp Konseyi’ne kayıt olarak Oxford “Craniofacial” ünitesinde “Registar” kadrosunda “Research Fellow” olarak klinik ve deneysel çalışmalarda bulunmuştur.

5 Ekim 1995 tarihinde doçentlik unvanını almıştır.

 

1 – 31 Ekim 1997 tarihinde Dr.Oscar M.Ramirez (Clin. Ass. Prof., John Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA) yanında ve 24 Ocak – 25 Şubat 2000 tarihinde Prof.Dr.Henry Kawamoto Jr. İle Prof.Dr. William W. Shaw (Division of Plastic and Reconstructive Surgery, UCLA, California, USA) yanında gözlemci doktor olarak bulunmuştur. Burada yapmış olduğu çalışmayı başarıyla tamamlamış olan Prof.Dr. İsmail Ermiş 1 Mayıs 2001 tarihinde profesör olarak atanmıştır.

Yayınlar

1.Batur E, Erer M, Ermişİ: Boyun bölgesindeki yanık nedbesinin doku genişletme yöntemi ile tedavisi. İst Tıp Fak Derg 49: 119, 1986. 

 

2.Batur E, Ermişİ, Konuralp A: Makromasti’de cerrahi tedavi. İst Tıp Fak Derg 49: 165, 1986. 

 

3.Batur E, Erer M, Görgün B, Ermişİ: Gluteus maksimus miyokütan kayma (sliding) flebi ile sakral bası yaralarının tedavisi. İst Tıp Fak Derg 50: 755, 1987. 

 

4.Görgün B, Ermişİ, Erer M: Autogenous bone graft procedure for an atrophic and fractured edentulous mandible. J Dent Fac İst 22: 9, 1988. 

 

5.Batur E, Ermişİ, Görgün B, Erer M: Surgical management of bilateral gynecomastia and concomitant funnel chest through a single incision. Med Bull İst 21: 371, 1988. 

 

6.Görgün B, Erer M, Ermişİ: Facial nerve management in the adenoid cystic carcinoma of the parotid gland. Med Bull İst 21: 377, 1988. 

 

7.Erer M, Görgün B, Ermişİ, Topalan M: Dev pigmente nevüslerde plastik cerrahi tedavi. XII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (Ed: Tüzün Y.) s. 499-505, 1988. 

 

8.Görgün B, Erer M, Topalan M, Ermişİ: Oral kavitenin primer malign melanomaları. XII. Ulusal
Dermatoloji Kongresi, (Ed: Tüzün Y.) s. 507-510, 1988.

 

Bildiri

1.Kut H, Erer M, Ermişİ: Trapez kas-deri flebi ile yanak rekonstrüksiyonu. 10. Türk Plast Cer Kong, İzmir, 1986.

2.Kut H, Ermişİ: TFL kas-deri flebi ile el rekonstrüksiyonu. 10. Türk Plast Cer Kong, İzmir, 1986. 

3.Batur E, Konuralp A, Ermişİ: Doku genişleticilerine genel bakış. 10. Türk Plast Cer Kong, İzmir, 1986.
4.(*) Görgün B, Ermişİ: Plastic surgical treatment of radiation induced injuries and tumors. The Hellenic-Turkish Plast Reconstr Surg 1st Joint Meeting, Atina, Yunanistan, 1988.

 

5.(*) Çerkeş N, Ermiş j, Erer M: Clınical applications of TFL myocutaneous flaps. The Hellenic-Turkish Plast Reconstr Surg 1st Joint Meeting, Atina, Yunanistan, 1988.

 

6.Görgün B, Erer M, Topatan M, Ermişİ: Oral kavitenin primer malign melanomaları. 12. Ulusal
Dermatoloji Kong, İstanbul, 1988.

7.Erer M, Görgün B, Ermişİ, Topalan M: Dev pigmente nevüslerde plastik cerrahi tedavi. 12. Ulusal Dermatoloji Kong, İstanbul, 1988.

 

8.Erer M, Ermişİ, Batur E: Nadir lokalizasyon gösteren hidatik kistler. Ulusal Cer Kong, İstanbul, 1988. 

(*) Uluslararası Yayınlar

Sempozyum

1.Aydın H, Ermişİ, Demiray E, Hayırlıoğlu T: Post mastektomi meme rekonstruksiyonu. Meme Sempozyumu, Adana, 1994. 

2.Aydın H, Ermişİ, Erdoğan T, Hayırlıoğlu T: Yanığa bağlı meme deformitelerinde onarım yöntemleri. Meme Sempozyumu, Adana, 1994. 

3.(*) 87- Ermişİ, Bilgin A, Topalan M, Çerkeş N, Görgün B, Erer M: Mandibular reconstruction with vascularized bone. Symposium on Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul, 1996.

4.(*) 88- Topalan M, Erer M, Çerkeş N, Ermişİ, Aydın A: Extremity reconstruction with serratus anterior free muscle flaps. Symposium on Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul, 1996.

(*) Uluslararası Yayınlar

Panel

1.Ermiş İ: Kompozit doku defektlerinde onarım yöntemleri. İst. Univ., İst. Tıp Fak., 1933 Reform Anfisi, İstanbul, 1992.

2.Ermişİ: Kranio-fasiyal  cerrahide  değişik uygulamalar.  Panel  II.  16.  Türk  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

Kitap

1. Görgün B. Ermiş İ: Baş-boyun hastalıkları, Cerrahi (Ed: Değerli Ü.), İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 3. baskı, s. 450-472, 1988.

 

2. Görgün B, Ermiş İ: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Cerrahi (Ed: Değerli Ü.), İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı, s. 483-517, 1988.

 

3. Görgün B, Ermiş İ: Baş-boyun hastalıkları ve tümörleri, Genel Cerrahi (Ed. Değerli Ü.), İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 5. baskı, s. 298-313, 1995.

 

4. Görgün B, Ermiş İ: Deri tümörleri, Genel Cerrahi (Ed.  Değerli Ü.),  İstanbul,  Nobel Tıp Kitapevleri, 5. baskı, s. 317-323, 1995.

 

5. Erer M, Ermiş İ: El cerrahisi, Genel Cerrahi (Ed. Değerli Ü.), İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 5. baskı, s. 355-362, 1995.

 

6. Ermiş İ: Özet Tanı ve Tedavi (Ed. Dilmener M, Bozfakıoğlu Y, Değerli Nobel Tıp Kitapevleri, 4. baskı, s. 145, 53, 182, 188, 363, 436, 598, 1996.