Prof. Dr. İsmail Ermiş

Prof. Dr. İsmail Ermiş, orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Kolej’inde bitirmiş olup, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında tıp doktorluğu unvanını almıştır. 2 yıllık mecburi hizmet sürecinden sonra, 1985 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamıştır.

 

20 Temmuz 1989 tarihinden itibaren bir yılı aşkın bir süre İstanbul Tıp Fakültesi’nden burs almış olup, İngiltere Genel Tıp Konseyi’ne kayıt olarak Oxford “Craniofacial” ünitesinde “Registar” kadrosunda “Research Fellow” olarak klinik ve deneysel çalışmalarda bulunmuştur.

5 Ekim 1995 tarihinde doçentlik unvanını almıştır.

 

1 – 31 Ekim 1997 tarihinde Dr.Oscar M.Ramirez (Clin. Ass. Prof., John Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA) yanında ve 24 Ocak – 25 Şubat 2000 tarihinde Prof.Dr.Henry Kawamoto Jr. İle Prof.Dr. William W. Shaw (Division of Plastic and Reconstructive Surgery, UCLA, California, USA) yanında gözlemci doktor olarak bulunmuştur. Burada yapmış olduğu çalışmayı başarıyla tamamlamış olan Prof. Dr. İsmail Ermiş 1 Mayıs 2001 tarihinde profesör olarak atanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, “Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi” ana bilim dalında çalışmaktadır.